Watersportvereniging Alphen a/d Rijn

26 mei 2018
08:12

Zoeken

AVG (Privacy wet vanaf 25 mei van kracht)

25 mei 2018  -  Algemeen
De GDPR (General Data Protection Regulation) is een nieuwe Europese wet op het gebied van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze wet geldt vanaf 25 mei 2018. Ook onze vereniging heeft vanaf die datum de plicht om de richtlijnen in deze wet te volgen en een privacy beleid op te stellen en uit te voeren. Zoals in de afgelopen ALV is medegedeeld kunt u het door ons&...

Overzicht stremmingen in omgeving WVA-haven

23 mei 2018  -  Algemeen
Update: 23 mei 2018. Wij geven wij u hierbij als service een beknopt overzicht van de bij websitebeheer bekende stremmingen en vaarbeperkingen in de omgeving van de WVA-haven. Wij ontvangen deze informatie van de Provincie Zuid-Holland. Dit bericht zal worden bijgewerkt zodra wij relevante informatie over de vaarwegen in onze directe omgeving ontvangen. Uiteraard is het uw eigen verantwoordel...

Bestuursindeling

02 mei 2018  -  Algemeen
Zoals u weet zijn er tijdens de ALV twee nieuwe WVA bestuursleden benoemd. Onze voormalige technische havencommissaris en ligplaatscommissaris zijn uit het bestuur getreden, zij zijn beiden verhuisd naar andere delen van Nederland. Tijdens de bestuursvergadering van mei is er in goed overleg tot een toekomstvaste bestuursindeling gekomen. Er is gekozen voor een indeling waar voor iedere functie...

Gebruik van GTL

28 april 2018  -  Algemeen
GTL wordt als vervanger van Scheepsdiesel op steeds meer plaatsen aan de watersport te koop aangeboden. Wij weten dat er vele meningen zijn over het gebruik van GTL voor de pleziervaart. Via Facebook werden wij opmerkzaam gemaakt op onderstaand artikel van een expert van scheepsverzekeraar TVM.  Hierbij de link naar dit artikel: https://issuu.com/tvm-actueel/docs/tvm_actueel_209_sche...

Beveiliging Haven

24 april 2018  -  Algemeen
Met ingang van heden is de beveiliging van onze haven uitgebreid met een codeslot. Dit is handiger voor de havenmeesters. Er hoeft nu niet meer tegen een borg een SEP key te worden uitgegeven aan passanten. Zij krijgen een code. Het bestuur draagt zorg voor het regelmatig wijzigen van de code. Onze leden hebben een SEP key en blijven deze gewoon gebruiken. Beide systemen werken samen op hetzelf...

Volle bak tijdens WVA-leden avonden

06 april 2018  -  Algemeen
De koude winterperiode ligt bijna achter ons. Koning Winter vertoont nog enkele stuiptrekkingen, maar de lente is begonnen!Wij mogen terugkijken op een aantal goed bezochte verenigingsavonden: Op 21 februari  was er een interessant en leerzaam thema rondom "Varen doe je Samen". Op 14 maart was er een mooie en interactieve avond over varen met de Amplitude naar Parijs en Keulen. Op 21 ...

De klus is geklaard!

30 maart 2018  -  Algemeen
De klus van het zomer klaarmaken van de haven is geklaard. Zo'n 30 vrijwilligers zaten Goede Vrijdag 's-morgens vroeg al te popelen om aan de slag te gaan. De Lis is van alle kanten gesopt en schoongemaakt; het zonnedak is gemonteerd; het groen is keurig bijgewerkt; het onkruid is te lijf gegaan; de meterstanden zijn genoteerd; de steigers zijn schoongemaakt; de waterslangen zijn aangebracht; d...

De Havenmeesters hebben er zin in! Berichtje van Anneke

29 maart 2018  -  Algemeen
De WVA-daghavenmeesters hebben zich op 28 maart in grote getalen verzameld om zichzelf voor te bereiden op het nieuwe Watersport seizoen. Ruim 40 personen zowel daghavenmeesters, meedraaiende partnerhavenmeesters, als reserve havenmeesters waren aanwezig. Komend seizoen hebben wij ook duo-daghavenmeesters, het aantal beschikbare personen is overweldigend. Met behulp van een PowerPoint presentat...

Werkzaamheden op de Gouwe!

26 maart 2018  -  Algemeen
Het recreatieseizoen gaat bijna van start en aangezien de Provincie nog volop bezig is met materieel in de Gouwe wordt er door de Provincie extra aandacht gevestigd op de extra vaarwegbebording op de Gouwe. De Provincie Zuid-Holland heeft hier onder andere een flyer voor gemaakt.  De papieren flyer ligt binnenkort op de Lis, hieronder treft u de elektronische versie aan.   ...

Hemelvaarttocht 2018: Maximale aantal inschrijvingen is bereikt.

22 maart 2018  -  Algemeen
Hemelvaartsdag. Dat is de dag waarop jaarlijks een aantal WVA-ers met hun bootjes een tocht gaat maken. De richting is altijd noord, zuid of oost, maar de organisator van de tocht waakt er natuurlijk voor dat niet tweemaal dezelfde tocht wordt gevaren. Is er dan nooit iets dubbel kun je je afvragen. Ja, daar ontkom je niet aan, maar voor afwisseling wordt altijd zoveel mogelijk gezorgd. Per 22...