INFORMATIE VOOR ASPIRANT LEDEN

Wij danken u voor uw informatie aanvraag en wij vinden het fijn dat u interesse toont in onze vereniging.

Voordat u zich als lid inschrijft, heeft u waarschijnlijk een aantal vragen, die wij op deze pagina al hopen te beantwoorden. Mocht u nog additionele vragen hebben, dan kunt u het antwoord misschien vinden op een van de vele websitepagina's, of door even contact op te nemen met het WVA Secretariaat (aangaande lidmaatschap) of met de WVA Ligplaatscommissaris (aangaande ligplaatsen).

Wie zijn wij?:

Wij zijn een Watersportvereniging met een kleine jachthaven welke indertijd door de leden eigenhanding is gebouwd. De haven heeft ca. 90 ligplaatsen variërend in maat van 6 tot 15 meter.

De haven heeft zeer mooie zo goed als onderhoudsvrije blokroostersteigers en tevens alle noodzakelijke voorzieningen die je van een moderne haven mag verwachten.

- Water, elektra, WiFi  op de steger.

- Op het clubschip zijn er de sanitaire ruimtes met douches, wasmachine en - droger. Ook is daar een AED aanwezig.

- Tevens hebben wij voor de passanten leenfietsen beschikbaar zodat men boodschappen kan doen in het nabijgelegen winkelcentrum.. 

Zelfwerkzaamheid:

Het onderhoud van de haven wordt zoveel mogelijk door de leden zelf ter hand genomen.  Hetzelfde geldt voor de  daghavenmeester, ook deze plek wordt door een deel van de oudere leden vrijwillig ingevuld. Dit vormt de ruggegraat van onze vereniging. Hiermee worden de tarieven voor de ligplaatsen op een zo laag mogelijk peil gehouden. 

Zelfwerkzaamheid op welke manier dan ook, is dus een vanzelfsprekendheid binnen onze vereniging. Een minimale inzet wordt in ieder geval van de leden met een zomerligplaats verwacht. Hier is dan ook sprake van een minimale verplichting.

Mocht u dit niet lukken dan is een commerciële haven wellicht voor u een beter alternatief.

- Een deel van de zelfwerkzaamheden worden gedaan door een aantal 'vaste' vrijwilligers met technische kennis van zaken.

- Het zomer- en wintergereedmaken van de haven wordt puur gedaan op basis van vrijwilligheid door de leden, veelal gebruikers van de ligplaatsen.

- Het havenmeesteren en bedienen van de brug wordt overdag van 08.00 - 18.30 uur gedaan door leden vrijwilligers.

Verplichte zelfwerkzaamheid:

- Het bedienen van de brug op 4 avonden gedurende het zomerseizoen wordt vanaf 1/4 t/m 30/9 op basis van verplichte zelfwerkzaamheid gedaan door de leden die een zomerligplaats hebben toegewezen gekregen. Wees hier dus van bewust voordat u zich aanmeld als lid. Deze verplichting is van kracht zodra u een zomerligplaats krijgt toegewezen 

Wachtlijst?

De meeste ledenaanmeldingen bij onze vereniging gaan gepaard met een wens voor een zomerligplaats. Er zijn er ook die alleen in de winter een ligplaats willen voor hun boot, omdat die in de zomer elders in Nederland ligt.

Winterligplaatsen geen wachtlijst

Voor de winterligplaatsen bestaat er geen echte wachtlijst. Tot op heden is er in de winter altijd voldoende plaats geweest voor leden die alleen in de winter liggen.

Zomerligplaatsen wel een wachtlijst

Onze haven is zeer populair vooral vanwege de veiligheid (toegangsbrug) en natuurlijk ook een vriendeljker tarief. Ook is een verenigingshaven wegens de saamhorigheid vaak gezelliger. Hierdoor is er zolang als de haven bestaat altijd een flinke wachtlijst geweest.

Deze is ingedeeld in diverse lengte categorieën. In deze diverse categorieën staan meer dan 20 mensen op de wachtlijst. De polulairste categorie is die van boten korter dan 8 meter hiervoor bestaat er een lange wachtlijst.

Deeleigenaarschap:

Het kan zijn dat een boot in deeleigenaarschap wordt gehouden. Omdat de rechten van de in gebruik zijnde zomerligplaatsen niet aan derden mogen worden doorgegeven of verkocht, dient deeleigenaarschap te worden geregisteerd in de WVA ledenadministratie. Dit kan derhalve alleen indien de deeleigenaren ook als lid staan ingeschreven.

Gemiddelde wachttijd:

Door het jaar heen veranderen er altijd een aantal ligplaatsen van gebruiker. Gebruikers switchen soms naar een groter of een kleiner schip. Of ze stoppen helemaal met varen en dan wordt de boot verkocht. Er is dus altijd beweging in elke categorie. Hierdoor is het aangeven van exacte wachtijd niet mogelijk. Deze varieert van 0 tot 5 jaar.

Wat kost het?:

Hieronder vindt u de tarievenlijst voor onze jachthaven.

Tarieven en prijslijst voor WVA leden 2024

Lidmaatschap per jaar 1 januari t/m 31 december (vanaf AV 2023) €   70,--
Lidmaatschap vanaf 1 september t/m 31 december (vanaf AV 2023) €   35,--
Verenigingswimpel €    5,--
Inschrijfgeld voor lidmaatschap €   35,--
Extra inschrijfgeld voor inschrijven voor zomerligplaats (N.B. geldt niet voor Aqua Panorama bewoners) €  110,--
Leden ZOMER tarieven voor toegewezen ligplaats in de WVA haven:
Liggeld zomer per m2 boxmaat €   15,90
Zijsteiger kort €   15,90
Zijsteiger lang €   31,80
 
Leden WINTER tarieven voor toegewezen ligplaats in de haven: (**)
Schepen met scheepslengte korter dan 6 meter
€   63,65
Schepen met scheepslengte van 6 t/m 7,99 meter € 127,35
Schepen met scheepslengte van 8 t/m 9,99 meter € 191,35
Schepen met scheepslengte van 10 meter of langer
€ 254,85

(**): WINTERLIGPLAATS KORTING

Zomerseizoenliggers krijgen op een aansluitend winterseizoen 50% korting op het winterligplaats tarief.

Diversen:
Weektarief voor parkeren auto (aanhanger/boot) van leden in de WVA berging/garage (incl. BTW) €   7,50
Elektra minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht bij lager verbruik dan €5,00 €   5,--
Elektra per Kilowattuur voor ligplaatshouders vanaf 1/4/2024 €   0,50
Borg Sleutel Weteringpad toegangshek €  10,--
Borg SEP key hoofdingang €  15,--
Borg sleutel elektra aansluiting €  10,--