Watersportvereniging Alphen a/d Rijn (contact adressen)

00:41

Voordat u zich aanmeldt

Zie eerst onze pagina INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE LEDEN

 

 

WVA LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER

 

Beste watersporter


Bijgaand treft u een formulier voor aanvraag voor het lidmaatschap van onze vereniging. Op het formulier kunt u tevens aangeven of u een ligplaats wenst in de W.V.A. jachthaven. In het laatste geval bent u verplicht aan te geven welk vrijwilligerswerk u voor de vereniging kunt verrichten. 

Om na het invullen het formulier te versturen, klikt u dan op de knop Verzenden onderaan de pagina.

Eenmalig is een inschrijfgeld van € 35,-- verschuldigd. U ontvangt hiervoor de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement en de wimpel van onze vereniging. Heeft u ook belangstelling voor een zomerligplaats, dan is hiervoor € 110,-- extra inschrijfgeld (**) verschuldigd. Pas na betaling van contributie en inschrijfgelden kunt u aanspraak maken op een zomerligplaats in de WVA haven, maar hiervoor bestaat wel een wachtlijst. De lengte van de wachtlijst verschilt per scheepsmaat.

(**) Niet van toepassing voor Aqua Panorama bewoners


De contributie bedraagt:

€ 70,-- per jaar. (van 1 januari t/m 31 december)

€ 35,-- vanaf 1 september t/m 31 december

Bij alle verenigings evenementen en activiteiten is naast het hoofdlid ook de partner welkom. Hiervoor is geen extra lidmaatschap nodig

Indien een partner van een hoofdlid zitting neemt in het bestuur, deelneemt aan een commissie of aan de daghavenmeester groep, dan volgt voor deze automatisch inschrijving als  partnerlid van de WVA. Hiervoor is geen contributie verschuldigd aan de WVA. Het partnerlidmaatschap blijft gelden zolang de partner in de functie actief blijft en zich op deze wijze voor de vereniging inzet.

Om uw N.A.W. gegevens op de besloten pagina's van de website te kunnen delen dient u in het kader van de AVG wetgeving hiervoor expliciet toestemming te geven. Dit is tevens van belang voor onze havenmeesters, die in geval van een calamiteit contact met de booteigenaar moeten kunnen opnemen. Zie hieronder het vakje "AVG toestemming NAW~".

Na ontvangst van uw inschrijfformulier, wordt u geregistreerd bij het secretariaat en wordt u een factuur toegezonden door de penningmeester voor bovengenoemde bedragen.

Bijzondere omstandigheden voorbehouden, schrijven wij u pas in als lid van onze vereniging, na ontvangst van uw aanmeldingsformulier en uw betaling.

Met vriendelijke groet, 
Jim Middendorp
Secretaris Watersportvereniging Alphen aan den Rijn

 

 


PERSOONSGEGEVENSBOOTGEGEVENS


(*) U kunt zich pas definitief aanmelden voor een ligplaats nadat het lidmaatschap is ingegaan. Zie ook de informatie hierover aan het einde van dit formulier. Tevens geldt voor een zomerligplaats €100 extra aan inschrijfgeld.


WACHTLIJST


Indien er geen passende ligplaats direct voorhanden is, zult u op de wachtlijst worden geplaatst in een bepaalde lengte-categorie. U dient dus wel de (vermoedelijke) lengte en de breedte van de boot door te geven anders kunnen wij u niet op de wachtlijst plaatsen. Zodra er een ligplaats vrijkomt wordt deze toegewezen aan het schip met het laagste nummer op de wachtlijst in zijn categorie. De wachttijd kan zeer lang zijn, mogelijk enkele jaren (e.e.a. afhankelijk van afmetingen van de boot). Vragen betreffende ligplaatsen kunt u het beste stellen aan de ligplaatscommissaris staalpgil.[antispam].@wvalphen.nl


ZELFWERKZAAMHEID


De W.V.A. is een vereniging op basis van vrijwillige samenwerking, waarbij de activiteiten ter bevordering van de waterrecreatie, alsmede de werkzaamheden voor het onderhouden van de haven, steigers en andere bezittingen van de vereniging zoveel mogelijk door de leden zelf worden verricht. Deze zelfwerkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Daarom vragen wij nieuwe leden bij aanmelding aan te geven of zij evt. bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten. 

Om onze ligplaatstarieven ledenvriendelijk te houden bestaat er een beperkte zelfwerkzaamheidsplicht voor de zomerligplaatshouders. Heeft u een boot met een zomerligplaats in de WVA haven, dan wordt er van u verwacht dat u een aantal avonden avondbrugwachtdienst vervult. Dus bij deze inschrijving dient u wel direct uw bereidheid  aan te geven om hier aan mee te doen.

(NB: Deze plicht gaat echter pas in, zodra u de beschikking over  een zomerligplaats krijgt.)

 

Ik ben bereid voor de vereniging t.z.t. het volgende vrijwilligerswerk te verrichten: 

Avondbrugwachtdienst: Zodra ik een zomerseizoen ligplaats tot mijn beschikking krijg, zal ik mee doen aan de zelfwerkzaamheid Avondbrugwachtdienst/Avondhavenmeester. 

Let op: Om na het invullen het formulier te kunnen versturen, dient u soms, indien dit gevraagd wordt  het aantal ruitjes dat getoond wordt in te toetsen. Daarna klikt u op de knop Verzenden onderaan de pagina.

U ziet dan bovenin de pagina of het verzenden gelukt is.


AANVRAGEN VAN EEN LIGPLAATS:

Indien u een ligplaats wenst, dan dient u tevens een aanvraagformulier voor een ligplaats in te sturen! 

N.B.: Dit kan pas nadat uw lidmaatschap aanmelding door het secretariaat is ontvangen, geaccepteerd en verwerkt en u de hierna ontvangen factuur van de penningmeester heeft betaald. Daarna krijgt u van het secretariaat een inlogcode voor het besloten deel van de website alwaar u het inschrijfformulier voor een ligplaats kunt invullen en inzenden.


 

Beveiligingscode Beveiligingscode